Tarieven en vergoeding

Opties voor vergoedingen en bijbehorende tarieven

Contractvrije zorg via zorgverzekering

Behandelingen binnen de Basis GGZ (BGGZ) worden (gedeeltelijk) vergoed via de zorgverzekering, mits je een verwijzing van de huisarts hebt en er een diagnose gesteld kan worden. 

Praktijk de Knoop heeft een aantal contracten afgesloten, zie ook volgende kolom (Zorg via zorg verzekeringen met contract).

Een intakegesprek van 60 minuten kost 183,44 euro en een vervolgsessie kost 135,89 euro per sessie van 45 minuten (conform het NzA tarief). 
Na elke sessie krijg je een factuur via de mail die je rechtstreeks aan mij overmaakt. Vervolgens kun je deze factuur indienen bij je zorgverzekeraar. Je krijgt dan je geld voor de sessie (gedeeltelijk) terug.

De hoogte van de vergoeding hangt van je zorgpolis af. Een restitutiepolis wordt meestal 100% vergoed. Er zijn restitutiepolissen waarbij niet alles wordt vergoed.
Het wettelijke eigen risico (€ 385 in  2024) moet je altijd zelf betalen. Heb je een naturapolis dan vergoedt je zorgverzekeraar ongeveer 60 tot 80% van de behandeling. De overige kosten moet je zelf betalen. Het wettelijke eigen risico (€ 385 in 2024) moet je altijd zelf betalen.

Check met je zorgverzekeraar zelf, wat je kunt verwachten aan teruggave. Geef daarbij aan dat het gaat om een traject in de basis GGZ, gegeven door een GZ-psycholoog die geregistreerd is in het BIG-register, aangesloten is bij een vakvereniging en in het bezit is van een kwaliteitsstatuut. Daarbij is het belangrijk om aan te geven dat ik contractvrij werk.

 

Zorg via zorgverzekeringen met contract

Praktijk de Knoop heeft  contracten afgesloten met de volgende verzekeraars:

Achmea, De Friesland, FBTO, Interpolis, Zilveren Kruis, Menzis en Anderzorg.

Behandelingen binnen de Basis GGZ (BGGZ) worden in dit geval rechtstreeks gedeclareerd via de zorgverzekering, mits je een verwijzing van de huisarts hebt en er een diagnose gesteld kan worden. Wel wordt het wettelijk eigen risico aangesproken. Voor 2024 is dit 385 euro. Voor vragen en verdere informatie raad ik je aan contact op te nemen met de zorgverzekeraar.

Zelf betalen/Niet verzekerde zorg

Wanneer je geen beroep wilt doen op je zorgverzekering of er is geen sprake van een door de zorgverzekeraar vergoede diagnose, kunt je ervoor kiezen de behandeling zelf te betalen (conform NzA tarief).

Aanvullende informatie inzake de tarieven

Door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) zijn tarieven vastgesteld. Mijn praktijk valt onder sectie: “ambulante GGZ, kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog”.

Alle tarieven

Zorgprestatiemodel NZA
Dit zijn de meest voorkomende, door de NZA vastgestelde, zorgprestaties met codes en tarieven die ik hanteer

  • CO0432 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog – Diagnostiek 45 minuten: €159,70
  •  CO0562 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog – Diagnostiek 60 minuten: €183,44
  •  CO0497 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog – Behandeling 45 minuten: €135,89
  •  CO0627 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog – Behandeling 60 minuten: €161,46
  •  OV0007 Intercollegiaal overleg kort 5-15 minuten: €25,05

Vanaf 1 januari 2022 is het zorgprestatiemodel in Nederland ingevoerd. Dit is een nieuw bekostigingsmodel. De duur van een consult bepaalt het tarief. Daarbij wordt uitgegaan van de geplande tijd in de agenda (het principe “planning = realisatie”).  De overige tijd die besteed wordt aan je behandeling, de indirecte tijd zoals rapportage en een telefoontje, zit inbegrepen bij de tarieven. In de planning wordt uitgegaan van een intakegesprek (diagnostiek) van 60 minuten en behandelgesprekken van 45 minuten. Indien gewenst kunnen we in onderling overleg een afwijkende duur van consulten afspreken. Als de tijd meer dan 15 minuten afwijkt van de agendaplanning, pas ik dit aan op basis van de realistische tijd en dus de tijd (face-to-face, online of op locatie) die we daadwerkelijk besteed hebben.

Annuleren

Bij verhindering kun je je kosteloos tot 24 uur van tevoren afmelden. Het heeft mijn voorkeur als je even mailt naar ineke@praktijkdeknoop.nl om je afspraak af te zeggen. Zo kan er gemakkelijker een eventuele nieuwe afspraak gepland worden. Bij afmelding binnen 24 uur, wordt 50 euro in rekening gebracht. Deze kosten kunnen niet bij je zorgverzekering gedeclareerd worden.

Scroll naar boven